Content page
Fastighetsägarna i Almedalen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna i Almedalen

Om en knapp månad inleds den årliga Almedalsveckan i Visby. Under veckan finns Fastighetsägarna på plats för att diskutera och debattera olika samhällsbyggnadsfrågor. Vi ordnar även egna seminarier med fokus på bland annat sociala utmaningar på bostadsmarknaden, stads- och regionutveckling samt möjligheterna att skapa en fungerande bostadsmarknad.

 – Det unika med Almedalsveckan är att så många politiker och beslutsfattare är tillgängliga för personliga möten på ett helt annat sätt än under resten av året. Det ger fler från vår organisation möjlighet att diskutera näringspolitiska frågor med beslutsfattare som vi kanske annars inte har löpande kontakt med, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Personliga möten är en central del av det näringspolitiska arbetet, men Martin Lindvall framhåller att även egna seminarier är ett viktigt inslag för att skapa förståelse för fastighetsbranschens villkor och bidrag till en positiv samhällsutveckling.

– I år fokuserar vi bland annat på bostadsmarknadens sociala utmaningar och hur den svenska modellen för en social bostadspolitik behöver utvecklas i våra seminarier. Därutöver arrangerar vi seminarier kring stads- och regionutveckling, samt möjligheter att reformera hyresmarknaden, säger Martin Lindvall och fortsätter.

– Vi medverkar också i andras paneler och seminarier för att diskutera till exempel energieffektivisering, infrastruktursatsningar och hur en rättvis beskattning av fastighetsbranschen kan utformas för att främja ökad bostadsproduktion.

Här hittar du Fastighetsägarnas seminarier under Almedalsveckan.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed