Content page
Ny aktör siktar på miljardinvesteringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny aktör siktar på miljardinvesteringar

Har redan avtalat om första förvärvet. Möller & Partners och Alma Property Partners har i samarbete med Apoteket AB:s Pensionsstiftelse, Allmänna Arvsfonden och PRI Pensionsgaranti etablerat Akka Egendom, ett bostadsbolag för långsiktig förvaltning av hyresbostäder i Sverige. Bolaget har med 750 miljoner i kapitalförbindelser möjlighet att förvärva för 1,5 miljarder kronor, ett belopp som kan komma att fördubblas inom sex månader. Akka har tecknat avtal om ett första förvärv om 70 lägenheter i Karlstad.

Beståndet i Akka Egendom skall i steg ett byggas upp fram till utgången av 2017. Initiativtagarna ser en stor potential i att bygga upp ett bostadsbolag med fokus främst på mindre tillväxtkommuner. Utanför storstäderna och universitetsstädernas stadskärnor är konkurrensen om fastigheterna väsentligt lägre.

– Vårt mål är att höja kvaliteten på förvaltningen i de fastigheter vi förvärvar till gagn för både hyresgäster och kommuner. Bostadsfastigheter kräver omsorgsfull förvaltning och underhåll och ett av våra främsta mål med Akka Egendom är att skapa och upprätthålla en god boendestandard, säger Möller & Partners VD, Henrik Jussi-Pekka.

Simon de Château, investeringsansvarig på Alma Property Partners:

– Jag har känt Möller & Partners i över ett decennium och vi är mycket glada över att samarbeta med en av Sveriges främsta aktörer inom bostadsförvaltning. Vi är också stolta över att ha vunnit förtroendet från några av Sveriges främsta institutioner och att de delar vår vision för Akka Egendom.

Möller & Partners har under drygt 15 år skapat, utvecklat och förvaltat fastighetsportföljer för olika investerares räkning och förvaltar redan idag 3.000 bostadslägenheter. Alma Property Partners grundades 2014 av tre personer med lång erfarenhet från ledande positioner på några av Sveriges främsta fastighetsinvesteringsbolag.

Ordförande för det nya bolaget blir Per-Håkan Westin, tidigare VD för bland annat AP Fastigheter.

Akka Egendom har ingått avtal om förvärv av fem fastigheter i Karlstad. Beståndet omfattar totalt 70 bostads- lägenheter och ett äldreboende. Säljare till beståndet i Karlstad är Willhem och tillträde sker den 1 juli 2015.

Fastighetsvärlden Idag           2015-06-02

MER stenafastigheter.se

Comments are closed