Content page
Grannägare levererar ett eget förslag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Grannägare levererar ett eget förslag

Vill lyfta fram projektet genom att skapa avstånd. Det är inte bara Fredrik Lundberg, via bolaget Lundbergs, som är kritisk till förslaget för Nobel Center. Även Humlegården, som äger tre fastigheter i närområdet, bland annat fastigheten Blasieholmen 55, med adresserna Hovslagargatan 3 och Blasieholmsg 1-3. Även det huset, med 8.600 kvm uthyrbar kontorsyta, får en betydligt sämre attraktivitet om Nobel Center byggs enligt planen. Både Lundbergs och Humlegården ger dock ett förslag på hur Nobel Center borde bli, eller i alla fall vad det borde ligga. Båda ger förslaget att Nobel Center, om det byggs på Blasieholmen, att det ska byggas längre ut på udden.

Det innebär en öppnare placering av Nobel center, med en ökning av det så kallade respektavståndet, vilket torde vara en förbättring för en byggnad av Nobel Centers dignitet. Med mer luft emellan blir intrycket bättre”, skriver Humlegården i remissvaret som Fastighetsvärlden tagit del av.

Om ett Nobel Center överhuvudtaget ska uppföras på Blasieholmen måste således ett nytt modifierat förslag, med lägre höjd och mindre volym samt med en annan placering längre ut på Blasieholmsudden, tas fram för det fortsatta förfarandet”, fortsätter Humlegården.

Humlegården konstaterar även att bolagets fastighet Blasieholmen 24 påverkas av det planerade bygget.

Humlegården Fastigheters uppfattning är dock att ett Nobel Center inte ska uppföras på den enligt planförslaget aktuella platsen. Bolaget listar därefter ett tiotal skäl mot bygget. Humlegårdens favoritplats för en etablering är Nobelparken, bortom Djurgårdsbron. Bolaget bjuder även på lokaliseringstips som Hagastaden/Karolinska.

Lundbergs skriver i sitt svar:

Solitärer kräver ett ”respektavstånd” och det är viktigt att entrén och entréfasaden ligger öppen, gärna med en förplats eller ett öppet rum framför sig. Byggnaden bör ha fasader åt alla håll som kan betraktas. En omplacering av byggnaden längre ut på udden skulle således få flera positiva effekter”.

Statens Fastighetsverk, som äger byggnaden med Nationalmuseum, konstaterar att ”Nationalmuseum med park påverkas negativt genom att den planerade byggnadens höjd och utbredning skymmer huset och dess utblickar.”

SFV ser dock positivt på att fastigheten Norrmalm 3:43 får en publik kulturverksamhet. Man välkomnar även en upprustning av Nybrokajens södra del.

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-02

Nobelhuset blir Chipperfields första projekt i Sverige.
Nobelhuset blir Chipperfields första projekt i Sverige.
Det stora auditoriet enligt Chipperfields förslag. Här, och inte i konserthuset, kommer Nobalpriset att delas ut framöver.
Det stora auditoriet enligt Chipperfields förslag. Här, och inte i konserthuset, kommer Nobalpriset att delas ut framöver.
Palau de la Música Catalana i Barcelona är en stor förebild till det vinnande förslaget.
Palau de la Música Catalana i Barcelona är en stor förebild till det vinnande förslaget.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed