Content page
Amasten köper för halv miljard via två affärer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Amasten köper för halv miljard via två affärer

Betalar delar med nytryckta aktier. Genom två separata affärer med Möller & Partners respektive Sterner Stenhus och Kvalitena förvärvar Amasten fastigheter för totalt 508 miljoner. Fastigheterna är belägna på sex orter och i flera fall är det orter där Amasten inte tidigare har några fastigheter. Den genomsnittliga direktavkastningen för de förvärvade fastigheterna ligger kring 6,5 procent.

Affärerna kommer delvis att betalas genom nyemitterade stamaktier i Amasten. Förvärven bedöms öka vinsten per stamaktie även när man beaktar den utspädning som följer av de tilltänkta nyemissionerna av stamaktier till säljarna.

Efter affärerna kommer Amasten att ha ett bestånd med ett fastighetsvärde omkring 1,8 miljarder mot 1,3 miljarder innan de genomförts, en ökning med nära 40 procent.

Den ena av affärerna gäller förvärv av ett fastighetsbestånd i Timrå och Falun med ett fastighetsvärde om 217 miljoner. Säljare är Möller & Partners tillsammans med ett antal närstående aktieägare. JLL Tenzing var rådgivare till säljaren i den affären.

– Beståndet ligger i bra läge och omfattar handel, bostäder, äldreboende och kontor. Med en bedömd direktavkastning om drygt 7 procent i dagens lågräntemiljö illustrerar förvärvet Amastens ambition att förvärva fastigheter med god direktavkastning i bra mikrolägen i mindre och mellanstora orter,  säger David Dahlgren, VD Amasten.

Portföljen utgörs främst av fyra centrumfastigheter i Timrå samt en handelsfastighet i ett bostadsnära handelsområde i Falun. Totalportföljen utgörs av 37 procent handel, 21 procent kontor, 20 procent bostäder och resterande 23 procent blandade ytor, bland annat förskola och lager. Bland de största hyresgästerna återfinns Willy:s, Coop Nord, Systembolaget, Timrå Kommun och Landstinget.

I den andra affären förvärvar Amasten ett fastighetsbestånd i Strängnäs, Sala, Järna och Skinnskatteberg som ägs av Sterner Stenhus och Kvalitena. Beståndet har ett fastighetsvärde om 291 miljoner.

– Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 77 procent bostäder och vård, med en direktavkastning på cirka 6 procent. Det förstärker vår närvaro i förvaltningsregion Mitt och vårt fokus på fastigheter i orter på pendlingsavstånd från regionala tillväxtmotorer. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser, säger David Dahlgren.

Portföljen utgörs av 13 fastigheter i Strängnäs, Järna, Sala och Skinnskatteberg med ett underliggande fastighetsvärde om 291 mkr. Totalportföljen utgörs av 57 procent bostäder, 20 procent vård, 15 procent butiker 4 procent kontor, 3 procent restauranter och 1 procent övrigt. Vakansgraden uppgår till låga 2 procent.  De största kommersiella hyresgästerna utgörs av Sala Kommun, ICA, SEB och Vidarkliniken.

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed