Content page
Långtidsutredningen tydlig om behovet av reformerad bostadspolitik | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Långtidsutredningen tydlig om behovet av reformerad bostadspolitik

Regelverket på bostadsmarknaden behöver reformeras för att kunna tillgodose efterfrågan på bostäder. Det beskedet lämnade Långtidsutredningen i dag till regeringen när den presenterade sina slutsatser kring bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Långtidsutredningen föreslog bland annat en reform av hyresmarknaden i fyra steg. Förslagen är välbalanserade och erbjuder regering och opposition en möjlighet att samlas kring en reformväg som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i en kommentar.

Långtidsutredningen anser att dagens situation på bostadsmarknaden med omfattande bostadsbrist och långa köer till hyreslägenheter underblåses av hyressättningssystemet, som i praktiken fungerar som en hyresreglering.

– Det är bra att regeringens Långtidsutredning lämnar klara besked om vilka reformer som krävs. Vi måste se verkligheten som den är och den omfattande bostadsbristen är ett tydligt tecken på att hyresmarknaden inte fungerar, säger Reinhold Lennebo.

Utredningen lägger i sitt delbetänkande fram en långsiktig strategi i fyra steg för hur en övergång från dagens system till en friare hyressättning med bibehållet konsumentskydd kan ske. Utredningen vill i ett första steg införa friare hyressättning vid nyproduktion, som följs av friare hyressättning vid uthyrning av ägarlägenheter, för att därefter omfatta alla nya kontrakt och slutligen i ett fjärde steg omfatta hela beståndet.

– För att kunna skapa en fungerande hyresmarknad krävs en lång reformperiod, för att varje steg ska få effekt på utbud och rörlighet och också ge möjlighet för alla att under trygga former anpassa sig till en förändrad hyresmarknad. Det har utredningen insett när de föreslår en fyrstegsmodell med bibehållet konsumentskydd, säger Reinhold Lennebo.

Långtidsutredningen är bara den senaste i raden av flera expertutlåtande om behovet av reformer på hyresmarknaden.

– Långtidsutredningens problemanalys och reformönskemål känner vi igen från en lång rad experter på senare tid, bland andra EU-kommissionen, OECD, Internationella valutafonden, Boverket, Nybyggarkommissionen och Bokriskommittén. Det stärker naturligtvis ytterligare utredningens slutsatser. Nu är det upp till regeringen att inse att bostadsmarknaden kräver andra lösningar än de som prövats hittills för att öka tillgången på bostäder, säger Reinhold Lennebo.

Läs mer om Långtidsutredningens rapport

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed