Content page
Stendörren värvar och siktar på högre lista | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stendörren värvar och siktar på högre lista

Vill nå börsens huvudlista 2016. Stendörren Fastigheter stärker sin organisation och nyanställer. Till uthyrningschef har Maria Maslik rekryterats. Hon kommer närmast från Savills där hon arbetat med uthyrningsfrågor. Maria Maslik kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Förvaltningsorganisationen förstärks med två erfarna förvaltare. Mats Gunnarsson, närmast från Sofieberg och Erik Grass från Profi Fastigheter.

– Att vi nyanställer och bygger en stark förvaltningsorganisation är nödvändigt med tanke på den expansion vi haft men även strategiskt för vår framtida expansion. Att vi dessutom lyckats rekrytera erfarna medarbetare som på ett mycket positivt sätt kompletterar vår befintliga organisation är väldigt glädjande, säger Stendörren Fastigheters VD Fredrik Brodin.

Utöver dessa rekryteringar pågår en rekryteringsprocess efter en erfaren ekonomichef.

Stendörren Fastigheters styrelse har vidare beslutat att undersöka möjligheterna för en   notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets B-aktie är idag noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier och en notering på huvudlistan beräknas kunna vara genomförd under 2016.

– Att noteras på börsens huvudlista innebär möjligheten för Stendörren Fastigheter att få en bredare ägarkrets och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för bolagets fortsatta tillväxt” säger Stendörrens CFO Magnus Sundell.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stendörren värvar och siktar på högre lista

Vill nå börsens huvudlista 2016. Stendörren Fastigheter stärker sin organisation och nyanställer. Till uthyrningschef har Maria Maslik rekryterats. Hon kommer närmast från Savills där hon arbetat med uthyrningsfrågor. Maria Maslik kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Förvaltningsorganisationen förstärks med två erfarna förvaltare. Mats Gunnarsson, närmast från Sofieberg och Erik Grass från Profi Fastigheter.

– Att vi nyanställer och bygger en stark förvaltningsorganisation är nödvändigt med tanke på den expansion vi haft men även strategiskt för vår framtida expansion. Att vi dessutom lyckats rekrytera erfarna medarbetare som på ett mycket positivt sätt kompletterar vår befintliga organisation är väldigt glädjande, säger Stendörren Fastigheters VD Fredrik Brodin.

Utöver dessa rekryteringar pågår en rekryteringsprocess efter en erfaren ekonomichef.

Stendörren Fastigheters styrelse har vidare beslutat att undersöka möjligheterna för en   notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets B-aktie är idag noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier och en notering på huvudlistan beräknas kunna vara genomförd under 2016.

– Att noteras på börsens huvudlista innebär möjligheten för Stendörren Fastigheter att få en bredare ägarkrets och därmed skapa ännu bättre förutsättningar för bolagets fortsatta tillväxt” säger Stendörrens CFO Magnus Sundell.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed