Content page
Klart: De får bygga nya Inre hamnen – se bilder och film | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klart: De får bygga nya Inre hamnen – se bilder och film

600 lägenheter bygg centralt. Nu går startskottet för Inre hamnen, ett av Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Inre hamnen ska bebyggas med cirka 2.000 bostäder fördelat i tre etapper. I en första etapp handlar det om 600 lägenheter som ska uppföras av åtta byggherrar.

De åtta byggherrar som valts ut är:

  • Skanska
  • Hauschild+Siegel Architecture
  • Slättö Förvaltning
  • HSB
  • Hyresbostäder i Norrköping
  • Henry Ståhl fastigheter
  • Riksbyggen
  • Mannersons Fastighets AB

Tillsammans kommer de att ingå i den byggherresamverkan som bildas för att utveckla området. Byggherresamverkan är en arbetsmodell som redan använts i Uppsala och Göteborg i utformningen av nya stadsdelar. Första etappen i Norrköping ska stå klar 2020.

Intresset för att vara med och utveckla Inre hamnen i Norrköping har varit rekordstort. 25  lokala och nationella byggherrar har lämnat in anbud. Ungefär en fjärdedel var nya för Norrköpingsmarknaden. Av dem har nu Norrköpings kommun valt ut åtta byggherrar, varav enligt uppgift till Fastighetsvärlden tre bolag tidigare inte har haft verksamhet i Norrköping.

– Vi är oerhört glada för det stora intresset och vi är mycket nöjda med det val vi har gjort. Vi har fått en bra mix av större och mindre aktörer som tillsammans med kommunen kan skapa en attraktiv innerstadsmiljö, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Inre Hamnen_Norrkoping
De aktuella etapperna av Inre hamnen. Klicka på bilden/kartan för att se den större.

Omvandlingen av de aktuella etapperna i Inre hamnen ska stå klart 2028. Kommunen räknar med att en årlig tillförsel av cirka 200 lägenheter är vad den lokala marknaden kan svälja. Filmen nedan är på drygt 2 minuter och handlar om framtidsplanerna för Norrköpings kommun.  Ungefär en minut in i filmen handlar det mer specifikt om Inre hamnen.

I det aktuella området finns i dag blandad bebyggelse, bland annat hamnverksamhet. Stora delar av dagens byggnader ska rivas, men inte allt. Kommunen vill bevara delar av husen som finns där. Den mer storskaliga hamnverksamheten ska dock samlokaliseras till Händelsö.

Inre Hamnen är en del av ett större stadsomvandlingsprojekt där bland annat det nya resecentrum ingår. Med Ostlänken planeras det för att stationen ska högas upp ovanför mark för att knyta ihop områdena på båda sidorna av spårområdet (läs mer här). Söderut ska sedan spåren dyka ner i en tunnel under Industrilandskapet för att det i dag kurviga spåret ska få en mer rak sträckning.

Inne bland kanalerna i etapp 1. Idéskiss.
Inne bland kanalerna i etapp 1. Idéskiss.
Så här kan det komma att se ut längs kajen när området är färdigutvecklat.
Så här kan det komma att se ut längs kajen när området är färdigutvecklat.
En visionsskiss över ett vinterskrudat Norrköping. I bakrunden till vänster syns området vid resecentrum där man vid Norrköpings kommun verkar leka med tanken på högre byggnader.
En visionsskiss över ett vinterskrudat Norrköping. I bakrunden till vänster syns området vid resecentrum där man vid Norrköpings kommun verkar leka med tanken på högre byggnader.
Etapp 1 förses med ett ”kanalsystem”.
Etapp 1 förses med ett ”kanalsystem”.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed