Content page
Två kvinnliga branschprofiler till AMF:s styrelse | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två kvinnliga branschprofiler till AMF:s styrelse

Tre av sju i nya styrelsen kvinnor. Vid AMF Fastigheters extra bolagsstämma 11 maj valdes Susanne Lindh och Monica von Schmalensee till nya styrelseledamöter. Det innebär att styrelsen utökas med en person.

Susanne Lindh är VD för Nobelhuset AB och har bred kompetens inom såväl stadsbyggnad som infrastruktur. Hon var tidigare stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad och divisionschef inom Vägverket.

Monica von Schmalensee är VD för White arkitekter och har lång erfarenhet av att leda stora organisationer och projekt, bland annat Tele2 Arena.

– Genom Susanne och Monica breddar vi AMF Fastigheters styrelse och stärker den externa representationen. Vi är glada att de har tackat ja till uppdraget och välkomnar dem till styrelsen, säger AMF Fastigheters styrelseordförande Peder Hasslev.

Avgående styrelseledamot är Bo Liffner, som avböjt omval.

AMF Fastigheters styrelse består därmed av nedanstående sju ledamöter:

  • Ordförande Peder Hasslev, chef kapitalförvaltning och vice vd AMF
  • Agneta Jacobsson, vd DTZ Sverige
  • Monica von Schmalensee, vd White arkitekter
  • Per-Olov Karlsson, vd Home Properties
  • Susanne Lindh, vd Nobelhuset AB
  • Lars-Åke Bokenberger, aktiechef Sverige AMF
  • Per-Erik Karlsson, chefsjurist AMF

AMF Fastigheter är Sveriges tredje största ägare enligt Fastighetsvärldens sammanställning i magasinet Nr 2/2015 där Sveriges 100 största fastighetsägare rangordnas. Värdet på bolagets bestånd är cirka 50 miljarder kronor (inklusive hälftenägandet i Rikshem).

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-19

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed