Content page
Till börsen: Link Property – ett nytt enfastighetsbolag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Till börsen: Link Property – ett nytt enfastighetsbolag

Kontorsfastighet med Autoliv och Ericsson till First North. En kontorsfastighet i Mjärdevi Science Park i Linköping kommer inom några månader noteras på First North. Det är Catella Corporate Finance som rest nära 150 miljoner kronor i eget kapital till bolaget de senaste veckorna, vilket ger en belåningsgrad på 55 procent givet det fastighetsvärde om 314 mkr som fastigheten åsatts vid erbjudandet. Omkring 140 investerare har gått in i bolaget. Investerarna bedöms få 8 procent i årlig utdelning på insatt eget kapital.

Fastigheten Idédebatten, som noteras under bolagsnamnet Link Property Investment AB, innehåller totalt 25.159 kvm uthyrningsbar area. I det ingår enen nyproduktion av ett testlaboratorium om 1.567 kvm som färdigställs under året.

Ericsson samt Autoliv är de dominerande hyresgästerna i fastigheten som är bebyggd med två byggnader samt det kommande testlabbet. Hyresintäkterna uppgår till cirka 24 mkr årligen vilket motsvarar 950 kronor per kvm. Den genomsnittliga hyrestiden uppgår till 7,4 år.

– Fastigheten har inte bara långa kontrakterade hyresflöden från starka hyresgäster, utan har även fundamentalt attraktiva hyresnivåer i ett område med fortsatt förväntad positiv utveckling, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella Corporate Finance.

Fastigheten utgör en del av de fastigheter Ericsson köpte tillbaka via ett med Linköpings kommun tidigare samägt bolag. Därefter såldes just den nu aktuella delen vidare till ett bolag med Linköpingsfamiljerna Åhman och Nylander som ägare.

Caesar Åfors är VD för Link Property Investment AB, Thomas Nilsson fastighetschef och Wilfast Förvaltning kommer att ansvara för bolagsförvaltningen.

Magasinet Fastighetsvärlden Nr 3/2015 innehåller en analys av de fyra ”enfastighetsbolag” som finns noterade på börsen.

Fastighetsvärlden Idag         2015-05-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed