Content page
Satsar på sopsortering | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Satsar på sopsortering

Datum: 2015-05-19 14:00
Text:

Varje svensk slänger cirka 500 kilo sopor under ett år. Genom att sortera och återvinna dessa sopor bidrar vi till en bättre miljö. Därför satsar Stena Fastigheter Göteborg på att skapa de bästa förutsättningarna för att återvinna sopor i våra bostadsområden. 

- Genom att göra det så enkelt som möjligt för våra hyresgäster att sortera sina sopor rätt kan vi göra skillnad. Vi har cirka 7500 lägenheter i Göteborg så det blir en stor del sopor per år, säger Robert Schwartze, miljö- och energichef på Stena Fastigheter Göteborg. 

Första steget i denna satsning är att utreda hur det ser ut i våra bostadsområden idag. Detta arbete utförs i samarbete med Miljöbron som är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. 

- För oss är detta ett sätt att ge studenter arbetslivserfarenhet och med deras kunskaper får vi fram ett bra underlag för hur vi ska gå vidare i vår satsning, säger Robert Schwarze. 

För Stena Fastigheter Göteborg är det viktigt att hållbarhetsarbetet tillämpas i praktiskt handling. Därför kommer utredningen att utmynna i en handlingsplan kring hur sopsorteringen ska fungera ut i de olika bostadsområdena. 

- Våra bostadsområden har sina egna unika karaktärer vilket gör att den bästa lösningen kan se olika ut. Därför är det viktigt att först utreda vad som fungerar bra och mindre bra innan vi börjar med åtgärderna, säger Robert Schwarze. 

Stena Fastigheter Göteborg satsar också på ännu mer information till hyresgästerna kring varför man ska sopsortera och hur man praktiskt går tillväga. 

- Vi kommer att genomföra en kampanj tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten för att ytterligare öka våra hyresgästers kunskaperna kring vikten av att sortera rätt, säger Robert Schwarze.


MER stenafastigheter.se

Comments are closed