Content page
Sveafastigheter säljer LSS-portfölj | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveafastigheter säljer LSS-portfölj

Totalt 124 boenden. Sveafastigheter Fund III har avyttrat portföljen Högkullen Omsorgsfastigheter, Sveriges största privatägda portfölj med LSS-fastigheter, till Residenset AB i Göteborg, tillsammans med en grupp investerare. Portföljen omfattar 124 LSS-boenden, lokaliserade till fem huvudregioner i Sverige. Residenset har varit delaktigt i utvecklingen av fastigheterna, som förvaltare och minoritetsägare till portföljen. Försäljningen genomfördes 12 maj, med omgående tillträde för köparna. Leimdörfer var säljarens rådgivare i transaktionen.

Högkullen var del av Sveafastigheters tredje fond (Fund III), vilken lanserades 2010 och stängdes för investeringar 2013 med 317 miljoner euro i eget kapital. Fonden har omfattat 12 fastighetsportföljer spridda över Sverige, Finland och Danmark. Högkullen är den andra försäljningen av en hel portfölj. Den första ägde rum under 2014, då den finska portföljen med dagligvarubutiker såldes till det svenska fastighetsbolaget Trophi Fastighets AB, som ägs av Redito.

Fastighetsvärlden Idag          2015-05-13

MER stenafastigheter.se

Comments are closed