Content page
Minusränta ger rusning till fastigheter 
 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Minusränta ger rusning till fastigheter 


Institutioner planerar för stora köp. Ett extremt lågt ränteläge och förväntningar på stigande fastighetspriser innebär att nordiska institutioner kommer att storköpa fastigheter. visar en ny undersökning från fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners.

Sammantaget planerar de nordiska institutionerna att köpa fastigheter för fem miljarder euro under den kommande tolvmånadersperioden, visar undersökningen.

– Årets undersökning är unik. Aldrig tidigare har så många institutioner planerat att öka sin fastighetsexponering och aldrig tidigare har så många trott på stigande fastighetspriser, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

De mest attraktiva sektorerna bedöms vara bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

– Vi kan också förvänta oss stora flöden av institutionellt kapital mellan de nordiska länderna, spår Bård Bjølgerud, VD på Pangea. Den största utmaningen just nu är att det finns betydligt fler köpare än säljare på marknaden och då brukar många bredda sina investeringsramar.

Institutionernas förvärvsplaner går hand i hand med förväntningar på stigande fastighetspriser. Under de kommande 12 månaderna bedömer 63 procent av de tillfrågade att priserna på fastighetsmarknaden ska stiga och endast 11 procent tror på sjunkande priser. Hösten 2013 var bilden annorlunda och det var lika många (38 procent) som trodde på en uppgång respektive nedgång på fastighetsmarknaden.

Mer om investeringsläget för fastigheter och hur räntor och makroförhållanden väntas utvecklas framöver kan du höra på Fastighetsvärldens stora seminarium Fastighetsdagen, som arrangeras den 27 maj i Stockholm. För program och anmälan gå in här.

Fastighetsvärlden Idag         2015-05-12

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed