Content page
Atrium Ljungberg siktar på Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atrium Ljungberg siktar på Göteborg

Vill finnas i alla de fyra största städerna. Atrium Ljungberg finns i tre av landets fyra största städer. Bestånd i Göteborg saknas och bolaget som tidigare uttryckt tveksamhet inför landets näst största stad är nu mer positivt inställt.

– Regionen är intressant och vi utvärderar möjligheten att etablera oss även där. För att det ska vara aktuellt krävs det dock att vi hittar fastigheter eller mark som ger oss möjlighet att arbeta med större stadsutvecklingsprojekt, säger VD Ingalill Berglund, VD vid Atrium Ljungberg, till Fastighetsvärlden.

En sådan volym skulle initialt kunna vara 30000–50000 kvm för att sedan växa för att nå en effektiv förvaltningsvolym.

– Vi upplever att det nu finns en kommunal genomförandeplan i Göteborg. Vi vill vara en betydande aktör som bidrar med att bygga stad i form av kultur, kontor, butiker, bostäder och utbildning.

Alltså på samma sätt som Atrium Ljungberg gör i Sickla i Stockholmsområdet, i Mobilia i Malmö och har sjösatt planer för i Gränby i Uppsala. Fastighetsvärldens har kännedom om en handfull handelsfastigheter i Göteborgsområdet som är till salu för tillfället.

Ingalill Berglund berättar att det inte finns några andra orter i Sverige som är aktuella för etablering.

Fastighetsvärlden Idag    2015-05-09-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed