Content page
Lulebo ska sälja nära 3.000 lägenheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lulebo ska sälja nära 3.000 lägenheter

Krav att köpare ska nyproducera bostäder. Kommunledningen föreslår att Lulebo får ett nytt ägardirektiv som medger att bolaget kan avyttra fastigheter med uppemot 3.000 lägenheter.

Med det ska Lulebo kunna förstärka sitt egna kapital och finansiera såväl en upprustning av befintligt bestånd som nyproduktion av 1.000 lägenheter till och med 2023.

Kommunen kommer att ställa krav på dem som köper att de ska bidra med nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler.

Idag uppgår allmännyttan i Luleå till nästan 70 procent, vilket ska jämföras med rikets 50 procent. Därför föreslår kommunledningen en ändring av ägardirektivet till att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 procent.

– Det ger Lulebo möjlighet att avyttra delar av fastighets­beståndet till andra aktörer som vill etablera sig i Luleå och vars affärsidé är att förvalta hyresrätter. Kommunen kommer att ställa krav på dem som köper att de ska bidra genom nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler så att vi får fler, starka aktörer som kan vara med och utveckla Luleå, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed