Content page
Castellums dotterbolag får gemensam profil | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellums dotterbolag får gemensam profil

Sex dotterbolag länkas närmare varandra grafiskt. Castellums sex dotterbolag har fått en gemensam grafisk profil efter att bolagen tidigare haft till exempel sex helt olika logotyper. Se de nya grafiska profilerna i montaget ovan.

I dag finns Castellums dotterbolag i fem tillväxtregioner i landet – Östra Götaland (med dotterbolaget Corallen), Storgöteborg (två bolag, Eklandia och Harry Sjögren), Öresundsregionen (Briggen), Storstockholm (Brostaden) och Mälardalen (Aspholmen).

Castellum och dotterbolagen hoppas att bli starkare genom att framträda med en mer tydlig koppling till moderbolaget och varandra.

– Som ett första steg i detta arbete får nu moderbolag och alla dotterbolag nya loggor och grafiska profiler, så att man tydligare ska se att vi hör ihop. Arbetet med att byta ut den visuella identiteten i och omkring våra fastigheter kommer att pågå i några månader, säger Claes Junefelt, VD vid Corallen.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed