Content page
Ökande resultat hos NP3 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökande resultat hos NP3

I sitt första hela delårsresultat som börsnoterat bolag visar NP3 ett förvaltningsresultat om 40 mkr (13). Förbättringen kommer sig av ett större bestånd som gett kraftigt ökade hyresintäkter om 89 mkr (46) samtidigt som kostnadssidan kunnat hållas nere, driftöverskottet ökade till 61 mkr (34). Resultatet före skatt blev 53 mkr (23) och i det ingår värdeförändring på fastigheter med 14 mkr (9).

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed