Content page
IBM, Skanska och Areim i stor markaffär | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

IBM, Skanska och Areim i stor markaffär

Historisk anläggning ska bli bostäder. En betydande fastighetsaffär i Kista är på gång. Det är Skanska, Areim och IBM som träffat avtal om att utveckla 2.000 bostäder på IBMs tomträttsfastighet Odde 1 i Kista. Anläggningen har varit en av de ”hemligaste” i Kista belägen inne i skogen en bit norr om den mer hårdexploaterade delen av Kista.

Avtalet är bindande men villkorat av att Stockholms Stad godkänner ett markanvisningsavtal samt antar ny detaljplan för området. Avtalet innebär i korthet att Skanska och Areim bildar ett så kallat Joint Venture-bolag (JV) som förvärvar tomträtten Odde 1 av IBM och ansvarar för utvecklingen och investeringarna i den nya stadsdelen. IBM avyttrar tomträtten till JV-bolaget.

Förutsatt antagen detaljplan och överenskommelse med Stockholms Stad om markanvisning tros byggnadsarbetena kunna påbörjas någon gång vid årsskiftet 2016-2017. Den totala byggtiden beräknas till cirka åtta år.

Strategisk Arkitektur, Alessandro Ripellino Arkitekter och Land Arkitektur har gemensamt, som arkitektgruppen Kistadal, påbörjat arbetet med att rita den nya stadsdelen.

Det är en anläggning med historia som nu ska få ny användning. IBM var ett av de tre storföretag som var först med att etablera sig i Kista, det skedde 1977-1978 då anläggningen byggdes och IBM flyttade ut med sina då 750 anställda från sina tidigare lokaler på Sveavägen i innerstaden.

Fastigheten Odde 1 ligger på Oddegatan och omfattar ett markområde på cirka 100.000 kvm och byggnader med totalt 26.000 kvm lokalyta. Den gamla kontorsanläggningen kommer att byggas om till studentbostäder.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed