Content page
Debut utomlands: AMF miljardköper i Finland | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Debut utomlands: AMF miljardköper i Finland

Investering på 2 miljarder för AMF – 6 svenska fastigheter  AMF köper en del av en större portfölj med handelsfastigheter i Finland och Sverige och breddar därmed sitt fastighetsägande geografiskt. Portföljen, som omfattar 40 fastigheter med ett totalt värde på cirka 6,1 miljarder SEK, kommer att ägas till lika delar av den finska detaljhandelskoncernen Kesko, det finska livförsäkringsbolaget Ilmarinen och pensionsbolaget AMF.

AMFs fastighetsinnehav består för närvarande av det helägda bolaget AMF Fastigheter, med kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen, och det hälftenägda bolaget Rikshem, som äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtorter runtom i Sverige. AMFs ambition är att öka sitt ägande i fastigheter och har under en tid utvärderat flera möjligheter till diversifiering på andra marknader än den svenska.

– Förvärvet kompletterar våra befintliga fastighetsinvesteringar på ett bra sätt. Inriktningen mot livsmedel och långa hyresavtal ger stabila och förutsägbara hyresflöden. Starka partners som Ilmarinen och Kesko borgar också för ett professionellt och långsiktigt samarbete, säger Martin Tufvesson, investeringsansvarig Fastigheter inom AMF.

Tufvesson uppger inte den exakta direktavkastningen på affären med säger till Fastighetsvärlden att direktavkastningen på liknande handelsfastigheter i Finland som i Sverige är mellan 1,0 och 1,5 procentenheter högre.

Den aktuella portföljen består av 40 handelsfastigheter huvudsakligen belägna i medelstora städer i södra Finland samt i några större svenska städer. Portföljen fördelar sig på tre köpcentrum, 29 större och medelstora dagligvarubutiker i Finland (K-citymarket och K-supermarket) och 8 fastigheter med byggvaruhandel (K-Rauta), varav sex stycken i Sverige och två i Finland.

Fastigheterna i Sverige finns i Uppsala, Sundsvall, Halmstad, Eskilstuna, Haparanda och Umeå. Den uthyrningsbara ytan för de svenska fastigheterna är mellan 7.000 och 11.000 kvm. Den största fastigheten finns i Uppsala. 7 procent av hyresvärdet i portföljen finns i Sverige. Värdet på de svenska fastigheterna är cirka 430 miljoner kronor.

Keskogruppen med olika varumärken är den dominerande hyresgästen och svarar för nära 80 procent av det samlade hyresvärdet. Hyresavtalen löper i snitt cirka 12 år. Hyresavtalet för de svenska fastigheterna är på 10 år.

De tre stora köpcentrum som ingår i beståndet där AMF blir delägare är:

  • Veturi köpcentrum i Kouvola (86.488 invånare), 13 mil nordost om Helsingfors. Innehåller 45.000 kvm handelsyta. Ligger vid riksväg 6 och 3 km från centrum. Över 80 butiker. Det är Finlands åttonde största köpcentrum.
  • Karisma köpcentrum i Lahti, 10 mil norr om Helsingfors. Ligger vid E75:an och innehåller över 60 butiker. Det uthyrningsbara arean är 33.000 kvm.
  • Merituuli köpcentrum, Esbo, strax väster om Helsingfors och delar tunnelbanenät med huvudstaden. 29.000 kvm handelsyta (nära Iso Omena som ägs av Citycon).

I Sverige äger AMF Fastigheter de stora handelsfastigheterna Gallerian, Mood, Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian – alla i Stockholm.

Kesko kommer att kvarstå som långsiktig delägare och såväl Ilmarinen som AMF har bedömt ett samägande i bolagsform som en mycket intressant och långsiktig investering. AMFs investering motsvarar en fastighetsexponering om cirka 2 miljarder kronor.

Tillträde sker i slutet av juni 2015. Kommersiell rådgivare till AMF har varit JLL Capital Markets. Krogerus och Hannes Snellman har varit juridiska rådgivare och Skeppsbron Skatt har svarat för skattemässig rådgivning.

Fastighetsportföljen inom AMF har idag ett marknadsvärde om cirka 50 miljarder kronor, inklusive delägarskap i bostadsbolaget Rikshem.

Fastighetsvärlden Idag 2015-05-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed