Content page
De tar fram förslag för Campus Näckrosen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

De tar fram förslag för Campus Näckrosen

Fyra arkitektkontor får i uppdrag att ta fram förslag på hur området kring Näckrosdammen i Göteborg kan utvecklas till en mötesplats för humaniora, kultur och konst som kommer både universitetet och staden till godo.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed