Content page
Hemfosa visar 266 mkr i förvaltningsresultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa visar 266 mkr i förvaltningsresultat

Resultatet före skatt uppgår till 482 mkr (22) för Hemfosa under första kvartalet. Värdeökning på fastigheter ingår med 269 mkr varav 71 mkr i realiserad ökning. Förvaltningsresultatet blev 266 mkr (67).

-2015 har börjat lika aktivt som 2014 avslutades ‘ med flera strategiska förvärv, avyttringar av oprioriterade fastigheter och ett antal förlängda hyresavtal.
Just den här kombinationen av affärer är kärnan i Hemfosas värdeskapande och en logisk fortsättning på den framgångsrika resa vi påbörjat, säger Jens Engwall med anledning av rapporten.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed