Content page
Ökade värden hos Hufvudstaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökade värden hos Hufvudstaden

Det har varit en fortsatt god värdeökning hos Hufvudstaden den första kvartalet. Värdet ökade med en halv miljard och gav ett resultat före skatt om 589 mkr (258).

Något högre vakanser innebar lägre hyresintäkter. Det samt ökade kostnader i samband med projekt innebar också att bruttorsultatet sjönk till 275 mkr (283).

FV Idag 2015-05-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed