Content page
Tvärnit för Hebas bostadsplaner på Campus Solna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tvärnit för Hebas bostadsplaner på Campus Solna

Akademiska Hus har beslutat att tillsammans med Karolinska Institutet utreda möjligheterna att i egen regi bygga 400 nya forskarbostäder inom Campus Solna. Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder. Detta innebär att de tidigare intentionerna att låta Heba bygga uppemot 400 nya bostäder på området stoppas.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed