Content page
Rikshem ger ut ny grön obligation för ROT-renoveringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rikshem ger ut ny grön obligation för ROT-renoveringar

Sänkt energiförbrukning med 40 procent. För fjärde gången ger Rikshem kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationen på 700 miljoner kronor övertecknades. I och med denna fjärde obligation har Rikshem ställt ut gröna obligationer på över 1.250 miljoner.

Rikshem har en projektportfölj som omfattar ett flertal stora ROT-renoveringsprojekt av bostadsfastigheter från miljonprogrammet som de gröna obligationerna finansierar. Projekten leder förutom till en omfattande standardhöjning också till sänkt energiförbrukning i de fastigheter som renoveras. Den beräknade minskningen på över 40 procent i de aktuella bostadsfastigheterna motsvarar en minskad förbrukning på minst 10 miljoner kwh per år, en förbrukning motsvarande cirka 2.000 normalvillors årsförbrukning av hushållsel.

– Vi ser ett fortsatt mycket stort intresse från investerare för gröna satsningar i fastighetsbranschen. Det är glädjande att vi på Rikshem tillsammans med våra investerare därmed kan bidra till en bättre miljö samtidigt som vi genomför stora förbättringar i vårt fastighetsbestånd, säger Jan-Erik Höjvall, VD.

Till grund för urvalet av gröna projekt ligger ett ramverk, vars principer SEB utvecklat tillsammans med Världsbanken. Ramverket har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero.

SEB och Handelsbanken Capital Markets agerade emissionsinstitut.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Rikshem ger ut ny grön obligation för ROT-renoveringar

Sänkt energiförbrukning med 40 procent. För fjärde gången ger Rikshem kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationen på 700 miljoner kronor övertecknades. I och med denna fjärde obligation har Rikshem ställt ut gröna obligationer på över 1.250 miljoner.

Rikshem har en projektportfölj som omfattar ett flertal stora ROT-renoveringsprojekt av bostadsfastigheter från miljonprogrammet som de gröna obligationerna finansierar. Projekten leder förutom till en omfattande standardhöjning också till sänkt energiförbrukning i de fastigheter som renoveras. Den beräknade minskningen på över 40 procent i de aktuella bostadsfastigheterna motsvarar en minskad förbrukning på minst 10 miljoner kwh per år, en förbrukning motsvarande cirka 2.000 normalvillors årsförbrukning av hushållsel.

– Vi ser ett fortsatt mycket stort intresse från investerare för gröna satsningar i fastighetsbranschen. Det är glädjande att vi på Rikshem tillsammans med våra investerare därmed kan bidra till en bättre miljö samtidigt som vi genomför stora förbättringar i vårt fastighetsbestånd, säger Jan-Erik Höjvall, VD.

Till grund för urvalet av gröna projekt ligger ett ramverk, vars principer SEB utvecklat tillsammans med Världsbanken. Ramverket har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero.

SEB och Handelsbanken Capital Markets agerade emissionsinstitut.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed