Content page
Riksdagen vill införa privat initiativrätt för detaljplaner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksdagen vill införa privat initiativrätt för detaljplaner

Riksdagen beslutade idag att uppmana regeringen att införa möjligheten till privat initiativrätt för detaljplaner och införa nya enhetliga riktvärden för utomhusbuller. Det är välkomna beslut som kan bidra till att både öka och snabba på bostadsbyggandet anser Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

Beslutet innebär att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen, där regeringen uppmanas att genomföra de uppdrag som riksdagen beslutat om. Det handlar bland annat om privat initiativrätt för detaljplaner och nya riktvärden för buller utomhus.

I tillkännagivandet uppmanas regeringen att införa möjligheten för bland annat fastighetsägare och byggföretag att själva ta fram detaljplaner som sedan beslutas av kommunen. Med dagens planmonopol kan den som vill bygga endast begära ett så kallat planbesked.

– Det finns mycket att vinna på att stärka den enskildes möjligheter att skapa förutsättningar för önskvärda exploateringar. Med en privat initiativrätt för detaljplaner kommer det att produceras fler detaljplaner och processen kommer att gå fortare. Privat framtagna detaljplaner har också sannolikt högre genomförbarhet vilket leder till att fler byggplaner realiseras, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Riksdagen vill också att regeringen ser över riktvärdena för utomhusbuller så att samma nivåer gäller för alla typer av bostäder oavsett storlek. Idag tillåts högre riktvärden för bostäder med en maximal bostadsyta på 35 kvadratmeter medan större bostäder har ett lägre gränsvärde.

– Enhetliga bullerregler för alla typer av bostäder oavsett storlek kommer bidra till att det byggs mer i attraktiva stadsmiljöer med goda kommunikationer. Att ha olika regler för olika bostadsstorlekar är inte effektivt och svårmotiverat.. Därför är det välkommet att riksdagen nu vill ha enhetliga, mer tillåtande regler för bostäder, säger Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed