Content page
Akademiska Hus river överenskommelse med Heba | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Akademiska Hus river överenskommelse med Heba

Tecknade Letter of Intent för tre år sedan. Akademiska Hus har meddelat att man beslutat att inte överlåta mark till Heba avseende de planerade studentbostäderna på Karolinska Institutets campus i Solna.

Akademiska Hus och Heba tecknade i februari 2012 ett Letter of Intent som innebar att man gemensamt skulle arbeta för att en detaljplan upprättades för bland annat studentbostäder på Karolinska Institutet campus i Solna. Avsikten i överenskommelsen var att Akademiska Hus skulle överlåta mark för bostadsändamål till
Heba som därefter skulle uppföra och äga studentbostäderna.

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen i april och detaljplanen ska upp i Solnas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för godkännande i maj 2015.

Akademiska Hus har nu meddelat att man inte kommer att överlåta marken till Heba och att man ska utreda hur man ska gå vidare med de planerade studentbostäderna.
Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder.

Detta innebär att Heba inte kan genomföra det planerade projektet avseende studentbostäder vid Karolinska Institutets campus i Solna.
Heba räknar med att kompenseras för de kostnader som man har haft i projektet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed