Content page
Stena Fastigheter skriver avtal med social hänsyn | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter skriver avtal med social hänsyn

Datum: 2015-04-28 09:00
Text:

​Social hänsyn i upphandlingar blir ytterligare ett steg på vägen i Stena Fastigheters arbete med att skapa socialt hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Det innebär att Stena Fastigheters leverantörer ska erbjuda sysselsättning åt ungdomar och unga vuxna som bor hos Stena Fastigheter vid större om – och nybyggnadsprojekt.

Sedan många år arbetar Stena Fastigheter med sitt eget koncept Relationsförvaltning®, som går ut på att utveckla socialt hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Fokus ligger på projekt och aktiviteter för barn och ungdomar, med inriktning på en meningsfull fritid, skola och arbete. Stena Fastigheter erbjuder därför sedan länge praktik och lärlingsplatser inom förvaltningen och ger dessutom sommarjobb till 300 ungdomar varje sommar.

Stena Fastigheter vill nu gå ett steg längre och även involvera sina leverantörer vid nybyggnation och mer omfattande underhållsinsatser. Avtalet innebär att leverantören åtar sig att ta in praktikanter och/eller lärlingar i arbetet under kontraktstiden och gäller arbetssökande 18-29-åringar som bor hos Stena Fastigheter.

– Målet är de ska få in en första fot på arbetsmarknaden, för att det på sikt ska kunna leda till jobb eller vidareutbildning. Samtidigt är det ett sätt att attrahera fler unga att välja bygg- och fastighetsbranschen, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef, Stena Fastigheter.

I Malmö skriver Stena Fastigheter tillsammans med kommunala fastighetsbolaget MKB Fastighets AB in sociala klausuler i ett antal upphandlingar under 2015. Det sammanlagda värdet i de planerade upphandlingarna motsvarar en halv miljard kronor. Stena Fastigheter planerar nu liknande upplägg för leverantörer i Stockholm och Göteborg, i samband med att nya avtal tecknas.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed