Content page
Delår: Fastighetsaffärer lyfter Platzers resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Delår: Fastighetsaffärer lyfter Platzers resultat

Platzers resultat för det första kvartalet 2015:

 • Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130)
 • Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr
 • Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14)
 • Fastighetsvärdet ökade till 8 491 mkr (8 343)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 31,39 kr (30,98)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 kr (0,14)
 • Avtal om köp och försäljningar om drygt 1,1 mdkr

Platzers VD, P-G Persson, kommenterar:

– De fastighetsaffärer vi genomförde under 2014 och lägre räntenivåer än samma period föregående år innebär att driftsöverskottet ökar med 7 % och förvaltningsresultatet med 20 % första kvartalet. Större ombyggnadsprojekt i befintliga fastigheter innebär samtidigt att ökningstakten hålls nere med anledning av att lokaler tomställs och byggs om. Resultateffekten av de nya hyreskontrakten som är tecknade syns först i slutet av 2015 och början av 2016.

– Värdeförändringarna i första kvartalet är en kombination av uthyrningar och projekt i befintliga, centrala fastigheter och sänkta avkastningskrav i några centrala fastigheter, vilket innebär att värdena ökar i de fastigheterna. Trenden är tydlig att yielderna pressas neråt i de affärer som genomförs eller är på väg att genomföras i Göteborgsområdet som en konsekvens av att utbudet inte räcker till för att matcha efterfrågan.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Delår: Fastighetsaffärer lyfter Platzers resultat

Platzers resultat för det första kvartalet 2015:

 • Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130)
 • Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr
 • Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14)
 • Fastighetsvärdet ökade till 8 491 mkr (8 343)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 31,39 kr (30,98)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 kr (0,14)
 • Avtal om köp och försäljningar om drygt 1,1 mdkr

Platzers VD, P-G Persson, kommenterar:

– De fastighetsaffärer vi genomförde under 2014 och lägre räntenivåer än samma period föregående år innebär att driftsöverskottet ökar med 7 % och förvaltningsresultatet med 20 % första kvartalet. Större ombyggnadsprojekt i befintliga fastigheter innebär samtidigt att ökningstakten hålls nere med anledning av att lokaler tomställs och byggs om. Resultateffekten av de nya hyreskontrakten som är tecknade syns först i slutet av 2015 och början av 2016.

– Värdeförändringarna i första kvartalet är en kombination av uthyrningar och projekt i befintliga, centrala fastigheter och sänkta avkastningskrav i några centrala fastigheter, vilket innebär att värdena ökar i de fastigheterna. Trenden är tydlig att yielderna pressas neråt i de affärer som genomförs eller är på väg att genomföras i Göteborgsområdet som en konsekvens av att utbudet inte räcker till för att matcha efterfrågan.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed