Content page
Datscha: 25 mdr för Q1 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Datscha: 25 mdr för Q1

Intresset för fastighetsinvesteringar var stort under första kvartalet. Den totala transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter uppgick till 25 miljarder. En minskning med 7 procent i jämförelse med samma period rekordåret 2014 som slutade på 161 miljarder. De utländska aktörernas andel av transaktionsvolymen har ökat markant och landade på 22 procent. Detta enligt Datscha Transaktion.

Flest fastighetsaffärer gjordes i Stockholm med 27 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av Göteborg 16 procent, Lund 6,5 procent samt Malmö 4 procent.

Sett till olika fastighetssegment stod handel för den mest markanta ökningen. Segmentet svarade för hela 28 procent av den totala omsättningen följt av kontor 21 procent och bostad 20 procent, enligt Datscha Transaktion.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Datscha: 25 mdr för Q1

Intresset för fastighetsinvesteringar var stort under första kvartalet. Den totala transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter uppgick till 25 miljarder. En minskning med 7 procent i jämförelse med samma period rekordåret 2014 som slutade på 161 miljarder. De utländska aktörernas andel av transaktionsvolymen har ökat markant och landade på 22 procent. Detta enligt Datscha Transaktion.

Flest fastighetsaffärer gjordes i Stockholm med 27 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av Göteborg 16 procent, Lund 6,5 procent samt Malmö 4 procent.

Sett till olika fastighetssegment stod handel för den mest markanta ökningen. Segmentet svarade för hela 28 procent av den totala omsättningen följt av kontor 21 procent och bostad 20 procent, enligt Datscha Transaktion.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed