Content page
Vasakronan ska växa ytterligare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vasakronan ska växa ytterligare

Efter åtta år har Johanna Skogestig återvänt till hemmabasen Vasakronan. Det var 2007 som hon lämnade dåvarande AP-fastigheter, strax innan bolaget förvärvade Vasakronan och bildade det som skulle bli Sveriges största fastighetsbolag.

När Fastighetsvärlden når henne har hon hunnit jobba en vecka i sin nya roll som chef för fastighetsinvesteringar.

   – Det finns en hel del ansikten som jag känner igen men i övrigt är det ett helt annat bolag, säger Skogestig.

   När hon lämnade 2007 gick hon till Sveafastigheter och en tjänst som Chief Investment Officer innan hon för ett drygt år sedan tog klivet över till Areim, också där som CIO. Att hoppa på jobbet på Vasakronan var inget svårt beslut att ta.

   – Vasakronan har ett stort och fint bestånd, och bolaget ligger också i framkant inom grön utveckling, kundnytta och många andra viktiga områden.  Sedan är de också väldigt långsiktiga i sina fastighetsinvesteringar.

   Vasakronan har varit en av de största aktörerna på investerarmarknaden i många år, vilket faller sig naturligt med tanke på bolagets storlek, och nu flaggar Skogestig för att transaktionstakten kan komma att öka ytterligare.

   – Vi vill bli ännu större på tillväxtmarknaderna men samtidigt, som marknaden ser ut nu där många vill köpa men objekten är relativt få, så kommer vi också att öka inom vårt befintliga bestånd genom våra byggrätter.

   Skogestig berättar att hon börjar bli varm i kläderna på Vasakronan men att det fortfarande är mycket att hålla reda på. Lägg till det att hon förlorade sitt skrivbord när hon lämnade Areim för Vasakronan. Fastighetsvärlden har tidigare skrivit om Vasakronans aktivitetsbaserade och papperslösa kontor. Skogestig erkänner att hon var skeptisk till upplägget.

   – Man vill ju göra som man alltid har gjort men nu känns det faktiskt väldigt bra att ha förlorat skrivbordet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed