Content page
Förslag att ändra Barnombudsmannes anmälningsskydighet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag att ändra Barnombudsmannes anmälningsskydighet

Socialdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras på så sätt att den blir överensstämmande med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453).

Ds 2015:22 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Socialdepartementet, 27 april 2015

MER stenafastigheter.se

Comments are closed