Content page
DTZ: Ökat intresse för Göteborg och Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

DTZ: Ökat intresse för Göteborg och Malmö

Två stora affärer lyfter retailfastigheter. Aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige är fortsatt hög. Den totala transaktionsvolymen uppgick till 21,8 miljarder kronor för första kvartalet 2015 enligt DTZ:s Researchrapport Investment Market Update Sweden Q1 2015. Detta är något lägre än Q1 2014 men i nivå med den genomsnittliga Q1-volymen de senaste fem åren.

Även om Stockholmsmarknaden fortsatt ses som den mest intressanta så har intresset för både Göteborgs- och Malmöregionerna ökat anmärkningsvärt. Under det första kvartalet attraherade Västra Götalandsregionen (inklusive Göteborg) närmare 20 procent av det investerade kapitalet och Skåne (inklusive Malmö) stod för cirka 21 procent. Det är betydligt mer än tidigare. I genomsnitt av transaktionsvolymen de senaste fem åren har dessa marknader stått för cirka 9 procent vardera.

Retail har varit den mest populära sektorn. Den stod för 33 procent av den totala transaktionsvolymen under Q1 2015. Det är bland annat försäljningarna av Skärholmens centrum (sålt för 3,5 miljarder, läs mer här) och Nova Lund (1,6 miljarder, läs mer här) som förklarar retailsektorns stora andel. Bostäder och kontor är fortfarande populära sektorer. Dessa representerar 22 respektive 17 procent av den totala transaktionsvolymen under första kvartalet.

Den starka efterfrågan från investerare har även pressat ned avkastningsnivåerna i samtliga tre stora marknader under kvartalet. Detta gäller både prime- och sekundärfastigheter.

– Likviditeten på fastighetsmarknaden är mycket god och det finns ett brett intresse för investeringar. Man kan konstatera att det gäller både geografiskt läge och olika fastighetstyper. Förutom de vanliga fastighetstyperna ser vi ett ökande intresse för samhällsfastigheter och hotell, säger Agneta Jacobsson, VD för DTZ i Sverige.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-27

MER stenafastigheter.se

Comments are closed