Content page
Ökad omsättning och minskad vinst för Oscar Properties | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad omsättning och minskad vinst för Oscar Properties

Q1 2015. Oscar Properties nettoomsättning ökade under första kvartalet i år till 124 (86) miljoner medan rörelseresultatet minskade till 18 (30) miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till 15 (27) miljoner och resultatet per stamaktie till 0,38 (0,88) kronor.

Totalt sålde Oscar Properties 72 (65) bostäder under perioden.

Väsentliga händerlser under kvartalet:

• Vid periodens slut var totalt 97 av 98 bostäder av etapp 2 och 3 i projektet HG7 i Hammarby Sjöstad sålda, med inflyttning under 2015. I projekt Chokladfabriken på Kungsholmen var totalt 84 av 85 bostäder sålda med första inflyttning av 19 bostäder under första kvartalet 2015. I projektet i Tyresö har 89 av 114 lägenheter sålts.

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under kvartalet till 467 (356).

• Den 26 mars började Oscar Properties Holding AB:s stam- och preferensaktier att handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap och flyttade därmed från handelsplatsen First North Premier.

• Den 30 mars offentliggjorde Oscar Properties Holding AB avsikten att lösa in befintliga preferensaktier för totalt 175,5 mkr. Samtidigt presenterades ett erbjudande till bolagets preferensaktieägare om ny- emission av preferensaktier på cirka 268 mkr samt en riktad fondemission på 35 mkr till stamaktieägarna. De nya preferensaktierna har en teckningskurs på 253 kr och en årlig utdelning på 20 kr vilket motsvarar en årlig direktavkastning på 7,9 procent.

• Vid månadsskiftet mars-april tillträdde Ingvor Sundbom som CFO. Hon har tidigare varit CFO för Bonnier Fastigheter.

Fastighetsvärlden Idag          2015-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed