Content page
Fastighetsägarna Dokument lanserar arrendekontrakt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna Dokument lanserar arrendekontrakt

Nu lanserar Fastighetsägarna Dokument ett arrendekontrakt för markupplåtelser. Kontraktet, som är ett lägenhetsarrende, kan användas vid alla typer av markupplåtelser som inte innefattar byggnader, exempelvis mark för fordonsuppställning, upplagsplatser och uteplatser.

Line Zandén, fastighetsjurist, på Fastighetsägarna Sverige och ansvarig för det juridiska innehållet i Fastighetsägarna Dokument har tagit fram kontraktet. 

Varför behövs ett arrendekontrakt?

– I Fastighetsägarna Dokument finns redan ett stort sortiment av kontrakt vad gäller hyra, men vi har många kunder som också äger marken omkring byggnaderna som arrenderas ut. Arrendekontraktet vi nu tagit fram är ett bra och efterfrågat komplement till vårt övriga utbud av mallar.

När ska man använda arrendekontraktet?

– Arrendekontraktet riktar sig främst till lokalhyreskunder där det finns mark i anslutning till de byggnader man hyr ut. Det kan användas för många olika typer av verksamheter som kräver mark, till exempel vid industriverksamhet där behovet av att ställa upp containrar eller lastbilar finns. Vi har tidigare lanserat ett bilplatsavtal men det är ett avtal som enbart gäller uppställning av fordon. Det nya arrendeavtalet är inte lika reglerat till vad marken ska användas till. Även om kontraktet främst ska användas till lokalhyresgäster finns även möjlighet att det kan användas för till exempel en uteplats och liknande.

Finns det något tillfälle när kontraktet inte ska användas?

– Det viktiga är att man inte träder över gränsen till andra arrendeformer där andra regler gäller. Vårt kontrakt håller sig tydligt inom ramen för vad som utgör lägenhetsarrende så att denna risk minimeras.

Arrendekontraktet (nr 40) finns i Fastighetsägarnas elektroniska tjänst för standardkontrakt Fastighetsägarna Dokument, www.fastdok.se. Tillsammans med avtalet lanseras även en indexklausul för de användare som vill indexreglera arrendeavgiften, nr. 40 A samt en uppsägningsblankett, formulär nr. 26.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed