Content page
Victoria Park ökar intjäningsförmågan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Victoria Park ökar intjäningsförmågan

Q1 2015. Victoria Park ökade under första kvartalet i år sina intäkter till 118 (55) miljoner, jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade driftsnettot till 51 (17) miljoner. Substansvärde per aktie uppgick till 10,39 kronor och marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick till 6,5 miljarder, motsvarande 9 198 kr/kvm.

Övriga siffror:

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,82 kr (-0,03) efter utspädning.
  • Substansvärde per aktie efter utspädning uppgick till 10,39 kr (4,82).
  • Marknadsvärde per kvadratmeter ökade till 9 198 kr (6 569).

– Victoria Park har under kvartalet tillträtt de förvärv som genomfördes i Eskilstuna och Göteborg under fjolåret. Vår intjäningsförmåga har därmed ökat markant, och ger nu en hyresintäkt om cirka 660 Mkr på årsbasis, vilket för identiskt bestånd är en ökning med 20 Mkr jämfört med årsskiftet. Vidare har vi, efter genomförda strategiska förvärv, en god finansiell ställning med en belåningsgrad om 60 procent och en soliditet om 33 procent. Jag ser med stor tillförsikt an mot fortsättningen av året. Ambitionen är att fortsatta ta, viktiga steg för att nå vårt långsiktiga mål om en total uthyrbar yta om en miljon kvm. Därmed ges möjligheter att ytterligare effektivisera vår förvaltning, vilket kommer frigöra ytterligare kassaflöde för fortsatta uppgraderingar och därmed skapa aktieägarvärde inom ramen för socialt ansvarstagande, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

Fastighetsvärlden Idag            2015-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed