Content page
Urstarkt första kvartal för Klövern | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Urstarkt första kvartal för Klövern

Q1 2015. Klövern inleder det första kvartalet med tvåsiffriga ökningar i procent. Intäkterna ökade med 14 procent till 669 (587) miljoner, driftöverskottet med 14 procent till 419 (368) miljoner och förvaltningsresultatet ökade med hela 39 procent till 227 (163) miljoner.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 376 (157) miljoner, på derivat till -73 (-156) miljoner och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 (-45) miljoner.

Resultatet uppgick till 400 (87) miljoner, motsvarande 0,35 kr (0,04) per stamaktie.

Under kvartalet tillträdde Klövern fem fastigheter för 357 miljoner och sålde sex fastigheter för 185 miljoner.

– Klövern uppvisar ett starkt resultat för årets första kvartal. En fortsatt god hyresmarknad i kombination med något lägre kostnader än väntat, till följd av en mild vinter, har bidragit positivt. Intresset för fastigheter fortsätter att öka, vilket såväl stigande aktiekurser som allt högre prisförväntningar hos säljare av fastigheter vittnar om. Finansieringsläget är samtidigt gynnsamt och trenden avseende sjunkande finansieringskostnader består, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern. 

Fastighetsvärlden Idag         2015-03-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Urstarkt första kvartal för Klövern

Q1 2015. Klövern inleder det första kvartalet med tvåsiffriga ökningar i procent. Intäkterna ökade med 14 procent till 669 (587) miljoner, driftöverskottet med 14 procent till 419 (368) miljoner och förvaltningsresultatet ökade med hela 39 procent till 227 (163) miljoner.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 376 (157) miljoner, på derivat till -73 (-156) miljoner och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 (-45) miljoner.

Resultatet uppgick till 400 (87) miljoner, motsvarande 0,35 kr (0,04) per stamaktie.

Under kvartalet tillträdde Klövern fem fastigheter för 357 miljoner och sålde sex fastigheter för 185 miljoner.

– Klövern uppvisar ett starkt resultat för årets första kvartal. En fortsatt god hyresmarknad i kombination med något lägre kostnader än väntat, till följd av en mild vinter, har bidragit positivt. Intresset för fastigheter fortsätter att öka, vilket såväl stigande aktiekurser som allt högre prisförväntningar hos säljare av fastigheter vittnar om. Finansieringsläget är samtidigt gynnsamt och trenden avseende sjunkande finansieringskostnader består, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern. 

Fastighetsvärlden Idag         2015-03-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed