Content page
Stopp för amorteringskrav | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stopp för amorteringskrav

Finansinspektionen, FI, stoppar nu förslaget om att införa amorteringskrav. Anledningen är att det troligen inte har stöd i lagen.

”Finansinspektionen (FI) anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas. FI går därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet”, skriver FI.

Amorteringskravet var tänkt att införas den 1 augusti och innebar att nya bolån skulle amorteras ned till 50 procent av bostadens marknadsvärde.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed