Content page
Stärkt resultat trots minskade intäkter för Kungsleden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stärkt resultat trots minskade intäkter för Kungsleden

Q1 2015. Kungsledens hyresintäkter har under årets första tre månader minskat med 7 procent till 525 (567) miljoner och även driftnettot sjönk, från 366 miljoner till 333 miljoner. Förvaltningsresultatet ökade däremot med 4 procent och landade på 175 (168) miljoner, motsvarande 0,96 kronor (1,43) per aktie.

Första kvartalet resulterade också i orealiserade värdeförändringar om 243 miljoner tack vare sänkta direktavkastnings­krav och driftnettoförbättringar i starka tillväxtmarknader.

– På Kungsleden har vi under det första kvartalet fortsatt att implementera vår strategi med full kraft. Optimeringen av fastighetsportföljen har gått vidare och förvaltnings­organisationen har stärkts med nya medarbetare och nya arbetssätt, säger VD Biljana Pehrsson.

Fastighetsvärlden Idag            2015-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Stärkt resultat trots minskade intäkter för Kungsleden

Q1 2015. Kungsledens hyresintäkter har under årets första tre månader minskat med 7 procent till 525 (567) miljoner och även driftnettot sjönk, från 366 miljoner till 333 miljoner. Förvaltningsresultatet ökade däremot med 4 procent och landade på 175 (168) miljoner, motsvarande 0,96 kronor (1,43) per aktie.

Första kvartalet resulterade också i orealiserade värdeförändringar om 243 miljoner tack vare sänkta direktavkastnings­krav och driftnettoförbättringar i starka tillväxtmarknader.

– På Kungsleden har vi under det första kvartalet fortsatt att implementera vår strategi med full kraft. Optimeringen av fastighetsportföljen har gått vidare och förvaltnings­organisationen har stärkts med nya medarbetare och nya arbetssätt, säger VD Biljana Pehrsson.

Fastighetsvärlden Idag            2015-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed