Content page
Marknaden är sugen på att köpa – men få vill sälja | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Marknaden är sugen på att köpa – men få vill sälja

Färsk rapport. DTZ släpper i dag sin rapport Property Investor Confidence Index som mäter branschens förväntningar på framtiden. Nästan hälften av de svarande i undersökningen är institutionella investerare men också olistade fastighetsfonder och privata fastighetsbolag utgör en stor grupp. Av de svarande uppger 39 procent att de planerar att köpa mer än de säljer det kommande kvartalet, medan bara 17 procent planerar att sälja mer än de köper. Utbudet lär med andra ord fortsätta att vara betydligt mindre än marknadens efterfrågan.

Under tre kvartal i rad har antalet respondenter i undersökningen som tror att efterfrågan på kontorslokaler kommer att öka, minskat. Det är en trend som bröts under det första kvartalet i åt där 50 procent av de svarande trodde på en ökad efterfrågan, mot bara 34 för kvartalet innan. Beträffande handelslokaler tror 22 procent på ökad efterfrågan och 20 procent för industrilokaler, både segmenten uppvisar mindre ökningar mot föregående kvartal.

Om yieldutvecklingen på kontorslokaler tror 60 procent att nivåerna kommer att fortsätta att pressas neråt under andra kvartalet. Motsvarande siffror för handel var 39 procent.

Fastighetsvärlden Idag           2015-04-23

 

 

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Marknaden är sugen på att köpa – men få vill sälja

Färsk rapport. DTZ släpper i dag sin rapport Property Investor Confidence Index som mäter branschens förväntningar på framtiden. Nästan hälften av de svarande i undersökningen är institutionella investerare men också olistade fastighetsfonder och privata fastighetsbolag utgör en stor grupp. Av de svarande uppger 39 procent att de planerar att köpa mer än de säljer det kommande kvartalet, medan bara 17 procent planerar att sälja mer än de köper. Utbudet lär med andra ord fortsätta att vara betydligt mindre än marknadens efterfrågan.

Under tre kvartal i rad har antalet respondenter i undersökningen som tror att efterfrågan på kontorslokaler kommer att öka, minskat. Det är en trend som bröts under det första kvartalet i åt där 50 procent av de svarande trodde på en ökad efterfrågan, mot bara 34 för kvartalet innan. Beträffande handelslokaler tror 22 procent på ökad efterfrågan och 20 procent för industrilokaler, både segmenten uppvisar mindre ökningar mot föregående kvartal.

Om yieldutvecklingen på kontorslokaler tror 60 procent att nivåerna kommer att fortsätta att pressas neråt under andra kvartalet. Motsvarande siffror för handel var 39 procent.

Fastighetsvärlden Idag           2015-04-23

 

 

 

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed