Content page
Kraftig uppåt för Fastpartner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftig uppåt för Fastpartner

Q1 2015. Alla kurvor pekar uppåt för Fastpartner under det första kvartalet. Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 268 (223) miljoner. Driftnettot ökade med 21,4 procent till 168 (138) miljoner, vilket gav en överskottsgrad om 62,6 (62,0) procent. Också förvaltningsresultatet stärktes och uppgick för perioden till 104 (83) miljoner, per stamaktie 1,96 (1,56) kronor.

Övriga siffror:

 •     Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 500 miljoner.
 •     Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 13 530,5 (12 046,0) miljoner. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 633,0 (29,3) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
 •     Resultat efter skatt uppgick till 528,4 (78,2) miljoner, per stamaktie 9,77 (1,31) kr.
 •     Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:
  –    Ett fastighetsvärde överstigande 15 miljarder.
  –    Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 miljoner.

Fastighetsvärlden Idag        2015-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Kraftig uppåt för Fastpartner

Q1 2015. Alla kurvor pekar uppåt för Fastpartner under det första kvartalet. Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 268 (223) miljoner. Driftnettot ökade med 21,4 procent till 168 (138) miljoner, vilket gav en överskottsgrad om 62,6 (62,0) procent. Också förvaltningsresultatet stärktes och uppgick för perioden till 104 (83) miljoner, per stamaktie 1,96 (1,56) kronor.

Övriga siffror:

 •     Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 500 miljoner.
 •     Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 13 530,5 (12 046,0) miljoner. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 633,0 (29,3) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
 •     Resultat efter skatt uppgick till 528,4 (78,2) miljoner, per stamaktie 9,77 (1,31) kr.
 •     Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:
  –    Ett fastighetsvärde överstigande 15 miljarder.
  –    Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 miljoner.

Fastighetsvärlden Idag        2015-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed