Content page
Sjunkande driftsnetto för Tribona | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sjunkande driftsnetto för Tribona

Första kvartalet 2015. Tribona visar på ett stabilt men något sjunkande resultat för första kvartalet i år. Hyresintäkter minskade till 99,2 miljoner mot 107 miljoner för samma period föregående år. Också driftsnettot minskade, från 90 miljoner till 77. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade dock till 34 (24,6) miljoner.

Övriga siffror är som följer:

* Orealiserad värdeförändring på fastigheter uppgick till -2,9 mkr (-145,9).

* Orealiserad värdeförändring på räntederivat uppgick till -29,8 mkr (-68,9).

* Resultat per aktie uppgick till 0,0 kr (-3,9)

* Förvärvat och tillträtt en logistikfastighet på Ättekulla i Helsingborg med ett fastighetsvärde om 22 mkr.

* Förlängning av hyreskontraktet med Netto i Linköping omfattande 15 944 kvm med tre år till 2019-12-31.

* Refinansiering i förtid av 85 procent av bolagets kreditportfölj.

Fastighetsvärlden Idag         2015-04-22

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Sjunkande driftsnetto för Tribona

Första kvartalet 2015. Tribona visar på ett stabilt men något sjunkande resultat för första kvartalet i år. Hyresintäkter minskade till 99,2 miljoner mot 107 miljoner för samma period föregående år. Också driftsnettot minskade, från 90 miljoner till 77. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade dock till 34 (24,6) miljoner.

Övriga siffror är som följer:

* Orealiserad värdeförändring på fastigheter uppgick till -2,9 mkr (-145,9).

* Orealiserad värdeförändring på räntederivat uppgick till -29,8 mkr (-68,9).

* Resultat per aktie uppgick till 0,0 kr (-3,9)

* Förvärvat och tillträtt en logistikfastighet på Ättekulla i Helsingborg med ett fastighetsvärde om 22 mkr.

* Förlängning av hyreskontraktet med Netto i Linköping omfattande 15 944 kvm med tre år till 2019-12-31.

* Refinansiering i förtid av 85 procent av bolagets kreditportfölj.

Fastighetsvärlden Idag         2015-04-22

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed