Content page
Jubel efter besked om att kritiserat förslag omarbetas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jubel efter besked om att kritiserat förslag omarbetas

Anders Lago: ”Hade smulat sönder byggplaner”. Finansminister Magdalena Andersson skriver på DI Debatt att regeringen ska omarbeta Företagsskattekommitténs förslag om en neutral bolagsskatt. Regeringen har uppenbarligen lyssnat på den massiva kritik som bostadsbranschen framförde i sina remissvar när föreslaget lades fram förra året.

Finansministerns besked får stora delar av fastighetsbranschen att försiktigt jubla. HSBs förbundsordförande Anders Lago:

– Det är mycket glädjande att regeringen tagit till sig av den kritik som HSB och övriga bostadsaktörer framfört. Hade förslaget genomförts hade det smulat sönder många bostadsföretags möjligheter att bidra till regeringens mål om 250.000 nya bostäder fram till 2020.

I korthet gick förslaget ut på att ut på att i skattedeklarationen förbjuda avdrag för negativa räntenetton. Och samtidigt införa ett schablonavdrag med 25 procent av det skattemässiga resultatet.

– Hela bostads-Sverige fick hicka när Företagsskattekommittén lade fram sitt slutbetänkande. Om förslaget förverkligats hade ännu högre nyproduktionshyror tvingats ta ut för att få kalkylerna att gå ihop. Många hyresgäster hade inte klarat av att betala de nya hyrorna. Och går det inte att ta ut högre hyror, ja, då hade kalkylen krackelerat och bygget stoppats, säger Anders Lago.

Magdalena Andersson skriver vidare att konsekvenserna för bostadssektorn måste analyseras noga när förslaget omarbetas.

– HSB är gärna med och bidrar till att det nya förslaget skapar långsiktiga förutsättningar för ett fortsatt ökat bostadsbyggande, säger Anders Lago.

Ulla Werkell skattejurist på Fastighetsägarna Sverige:

– Företagsskattekommitténs förslag skulle om det genomförts fått en mycket kraftig negativ inverkan på bostadsbyggandet och infrastruktursatsningar. Det är glädjande att regeringen nu lyssnat på de synpunkter och kritik som framförts av bland annat Fastighetsägarna.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-22 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed