Content page
Rikshem redo att dubbla till 50 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rikshem redo att dubbla till 50 miljarder

AP4: ”Den perfekta partnern för kommuner”. Fastighetsvärlden kan berätta att Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Fastigheter till lika delar, har en strategi som medför att bolaget kan nå ett fastighetsvärde om 50 miljarder kronor. Det skulle innebära en fördubbling av dagens fastighetsvärde.

– Det finns utrymme för att växa och bolaget kan öka till 50 miljarder. Förutsättningen är att bolaget fortsätter att hitta bra affärer. Avkastningskravet på Rikshem är 5 procent realt på total kapital, säger Magnus Eriksson, vice VD och affärschef vid Fjärde AP-fonden, till Fastighetsvärlden.

Han kallar Rikshems stora affär med Nacka kommun om 1,8 miljarder för en typiskt bra affär.

– Rikshem är den perfekta partnern för kommuner. Vi är en långsiktig ägare medan fonder ofta är kortsiktiga. Rikshem är engagerat i allt från stora ROT-projekt till läxhjälp och sommarjobb.

Rikshems VD Jan-Erik Höjvall om framtidsstrategin:

– Av de möjliga 25 miljarderna kan 10 miljarder till exempel komma från nyproduktion av hyresrätter och värdestegringar till följd av vårt omfattande ROT-program. Resterade 15 miljarder är förvärv, säger Höjvall som utesluter rena avyttringar men som är öppen för byten, som till exempel affären med Wallenstam.

– Det kan bli aktuellt med 5–10 för oss nya kommuner, men i första hand kommer vi att granska förutsättningarna i de orter där vi finns i dag, säger Höjvall.

Fastighetsvärlden Idag         2015-04-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed