Content page
Klövern ansöker om notering av obligationslån | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern ansöker om notering av obligationslån

Rambelopp på 1,5 miljarder. Klövern offentliggjorde den 18 februari en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor med en löptid om fyra år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1,5 miljarder.

 Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 21 april 2015.

Fastighetsvärlden Idag              2015-04-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Klövern ansöker om notering av obligationslån

Rambelopp på 1,5 miljarder. Klövern offentliggjorde den 18 februari en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor med en löptid om fyra år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1,5 miljarder.

 Klövern har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 21 april 2015.

Fastighetsvärlden Idag              2015-04-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed