Content page
EU-kommissionen har fel om svenska energimätningskrav | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EU-kommissionen har fel om svenska energimätningskrav

EU-kommissionen kräver att Sverige inför krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten och hotar stämma Sverige inför EU-domstolen för att det saknas lagstiftning. Men det är felaktigt. Lagstiftning finns redan på plats och individuell mätning och debitering ska tillämpas när det är kostnadseffektivt, vilket Boverket konstaterat att det inte är i de flesta fall vid ny- och ombyggnad. EU-kommissionens hot framstår som ett synnerligen olämpligt försök att påverka Boverkets pågående utredning om effekter i befintliga byggnader. Det säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar.

Enligt uppgifter till Sveriges Radios Ekot hotar EU-kommissionen att stämma Sverige inför EU-domstolen på grund av att det saknas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

– EU-kommissionen har fel när de säger att det saknas lagstiftning. Det finns redan lagkrav på att utrustning för individuell mätning och debitering ska installeras om det är kostnadseffektivt säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige. Däremot avvaktar regeringen med att utfärda tillämpningsföreskrifter i avvaktan på Boverkets vidare utredning om kostnadseffektivitet för sådana åtgärder.

Kraven på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten har utretts av Boverket i nybyggnad och ombyggnad. Myndigheten konstaterade i sin slutrapport att det i de flesta fall inte är kostnadseffektivt att mäta varmvatten- och värmeförbrukning på individuell nivå i ny- och ombyggnad.

– Det är mycket olyckligt att EU-kommissionen nu försöker driva igenom krav på individuell mätning och debitering i Sverige, trots att det inte är kostnadseffektivt, säger Yogesh Kumar.

Senare i veckan kommer Boverket att genomföra en hearing kring krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i befintliga byggnader.

– Vi kan inte tolka EU:s agerande på annat sätt än att de försöker tvinga fram gemensamma bindande krav på energimätning inom hela EU, utan någon hänsyn till kostnadseffektivitet och storleken på energibesparingen, säger Yogesh Kumar. Han tillägger att Sverige är ett av få länder som konsekvent har arbetat med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed