Content page
Kartläggning: AP närmar sig kvarts biljon inom fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kartläggning: AP närmar sig kvarts biljon inom fastigheter

Har nu 20 hel- eller delägda bolag – Summerar 214 miljarder. På drygt sex år har AP-fonderna fyrfaldigat sitt ägande i fastigheter. Det visar den kartläggning som Fastighetsvärlden gjort i senaste magasinet (Nr 3/2015). Efter att först ha gasat i Sverige sker nu expansionen främst utomlands. Fondernas strategi skiljer sig åt – men gemensamt är att de har aptit för mer, läs mer i magasinet.

Fastighetstillgångarnas värde summerar, enligt Fastighetsvärlden sammanställning, till hela 214 miljarder kronor. Kartläggningen visar att 21 procent av värdet finns utomlands.

Fastighetsplaceringarna finns numera i 20 hel- eller delägda bolag och tillgångarna finns placerade i tolv länder. Alltså stor skillnad jämfört med för bara 5–6 år sedan när innehavet bestod av Vasakronan och Norrporten.

Störst placeringar inom fastigheter har AP3 med 67,3 miljarder kronor. Därefter kommer AP2 (48,9 mdr), AP1 (43,8 mdr), AP4 (41,1) och AP6 (13 mdr). Kartläggningen av AP fonderna i magasinet omfattar sex sidor.

Fastighetsvärlden Idag         2015-04-17

MER stenafastigheter.se

Comments are closed