Content page
JM har nått toppen i Kista | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

JM har nått toppen i Kista

Stockholms högsta bostadshus. Nu har Kista Torn nått sin fulla höjd, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det är Stockholms i särklass högsta bostadshus placerat mitt i Kista, vid den norra delen av Kista Galleria..

– Vi är mycket stolta över Kista Torn och att bygga Stockholms högsta bostadshus, säger Johan Skoglund, VD på JM. Det är ett praktexempel på JMs vision att bygga höga hus i en växande storstad med allt högre densitet.

Efterfrågan på bostäder i Kista Torn och intresset för att bo på höjden har varit stort. Endast ett fåtal bostäder finns kvar till salu och inflyttningarna börjar nu i sommar. Oavsett vilken våning man bor på i Kista Torn finns en gemensam takterrass där man kan njuta av den milsvida utsikten. Där finns också festlokal, relax och bastu för de boende.

Höga bostadshus är något som JM gärna bygger på platser där det passar in i området och bidrar till en attraktiv stadsdel. Exempelvis på Liljeholmskajen i Stockholm är Kajen 4 färdigt med 24 våningar och ytterligare tre höga torn kommer att byggas längs vattnet. Intill, längst ut på Marieviks udde, planeras för ett kvarter med sammanlagt sju torn i varierande höjder.

I Kista finns sedan tidigare två höghus som båda har ett kommersiellt inslag, Victoria Tower (ägt av norrmannen Arthur Buchardt) och Kista Science Tower (ägt av Vasakronan). På en handfull platser i Stockholmsområdet planeras det för höga bostadshus, bland annat ett riktigt högt av SSM vid Telefonplan och Oscar Properties ligger i startgroparna för två höghus, ett i Norra Djurgårdsstaden och ett i Hagastaden.

Sommaren 2014 sammanställde Fastighetsvärlden en lista över Sveriges 20 högsta byggnader samt 14 som planerades. Läs listan här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-17

Höghuset till höger är uppfört. Idéskiss.
Liljeholmskajen där höghuset längst till höger på skissen redan är uppfört. Idéskiss.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

JM har nått toppen i Kista

Stockholms högsta bostadshus. Nu har Kista Torn nått sin fulla höjd, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det är Stockholms i särklass högsta bostadshus placerat mitt i Kista, vid den norra delen av Kista Galleria..

– Vi är mycket stolta över Kista Torn och att bygga Stockholms högsta bostadshus, säger Johan Skoglund, VD på JM. Det är ett praktexempel på JMs vision att bygga höga hus i en växande storstad med allt högre densitet.

Efterfrågan på bostäder i Kista Torn och intresset för att bo på höjden har varit stort. Endast ett fåtal bostäder finns kvar till salu och inflyttningarna börjar nu i sommar. Oavsett vilken våning man bor på i Kista Torn finns en gemensam takterrass där man kan njuta av den milsvida utsikten. Där finns också festlokal, relax och bastu för de boende.

Höga bostadshus är något som JM gärna bygger på platser där det passar in i området och bidrar till en attraktiv stadsdel. Exempelvis på Liljeholmskajen i Stockholm är Kajen 4 färdigt med 24 våningar och ytterligare tre höga torn kommer att byggas längs vattnet. Intill, längst ut på Marieviks udde, planeras för ett kvarter med sammanlagt sju torn i varierande höjder.

I Kista finns sedan tidigare två höghus som båda har ett kommersiellt inslag, Victoria Tower (ägt av norrmannen Arthur Buchardt) och Kista Science Tower (ägt av Vasakronan). På en handfull platser i Stockholmsområdet planeras det för höga bostadshus, bland annat ett riktigt högt av SSM vid Telefonplan och Oscar Properties ligger i startgroparna för två höghus, ett i Norra Djurgårdsstaden och ett i Hagastaden.

Sommaren 2014 sammanställde Fastighetsvärlden en lista över Sveriges 20 högsta byggnader samt 14 som planerades. Läs listan här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-17

Höghuset till höger är uppfört. Idéskiss.
Liljeholmskajen där höghuset längst till höger på skissen redan är uppfört. Idéskiss.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

JM har nått toppen i Kista

Stockholms högsta bostadshus. Nu har Kista Torn nått sin fulla höjd, drygt 120 meter och 40 våningar högt varav 35 bostadsvåningar. Det är Stockholms i särklass högsta bostadshus placerat mitt i Kista, vid den norra delen av Kista Galleria..

– Vi är mycket stolta över Kista Torn och att bygga Stockholms högsta bostadshus, säger Johan Skoglund, VD på JM. Det är ett praktexempel på JMs vision att bygga höga hus i en växande storstad med allt högre densitet.

Efterfrågan på bostäder i Kista Torn och intresset för att bo på höjden har varit stort. Endast ett fåtal bostäder finns kvar till salu och inflyttningarna börjar nu i sommar. Oavsett vilken våning man bor på i Kista Torn finns en gemensam takterrass där man kan njuta av den milsvida utsikten. Där finns också festlokal, relax och bastu för de boende.

Höga bostadshus är något som JM gärna bygger på platser där det passar in i området och bidrar till en attraktiv stadsdel. Exempelvis på Liljeholmskajen i Stockholm är Kajen 4 färdigt med 24 våningar och ytterligare tre höga torn kommer att byggas längs vattnet. Intill, längst ut på Marieviks udde, planeras för ett kvarter med sammanlagt sju torn i varierande höjder.

I Kista finns sedan tidigare två höghus som båda har ett kommersiellt inslag, Victoria Tower (ägt av norrmannen Arthur Buchardt) och Kista Science Tower (ägt av Vasakronan). På en handfull platser i Stockholmsområdet planeras det för höga bostadshus, bland annat ett riktigt högt av SSM vid Telefonplan och Oscar Properties ligger i startgroparna för två höghus, ett i Norra Djurgårdsstaden och ett i Hagastaden.

Sommaren 2014 sammanställde Fastighetsvärlden en lista över Sveriges 20 högsta byggnader samt 14 som planerades. Läs listan här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-17

Höghuset till höger är uppfört. Idéskiss.
Liljeholmskajen där höghuset längst till höger på skissen redan är uppfört. Idéskiss.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed