Content page
Bättre sent än aldrig men inte tillräckligt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bättre sent än aldrig men inte tillräckligt

Regeringens beslut att höja riktvärdena för utomhusbuller för mindre lägenheter är positivt, men tyvärr inte tillräckligt för att ge mer än en begränsad effekt på bostadsbyggande.

Regeringen har beslutat att höja riktvärdena för utomhusbuller till 60 decibel vid bullerutsatt hussida för mindre lägenheter med en bostadsyta på upp till 35 kvadratmeter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i miljöer som idag inte uppfyller bullerkraven.

– Beslutet att höja riktvärden kommer leda till att fler mindre lägenheter kan byggas, men samtidigt är effekten begränsad på det totala bostadsbyggandet eftersom beslutet gäller mindre lägenheter, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

De generella riktvärdena för utomhusbuller lämnades dock orörda, trots att det tidigare föreslagits att de ska höjas. 

– Lättnaden gäller endast för mindre lägenheter samtidigt som efterfrågan på nyproducerade lägenheter finns för alla storlekar. För att få någon reell effekt på bostadsbyggandet borde regeringen även höjt det generella riktvärdet för samtliga lägenhetsstorlekar till 60 decibel. Då hade vi kunnat se en större effekt på antalet nyproducerade lägenheter, fortsätter Rikard Silverfur.

– Dagens moderna bostäder garanterar god ljudmiljö inomhus. Därför är det en besvikelse att regeringen inte valde att höja det generella riktvärdet för utomhusbuller. Det hade skapat förutsättningar för en större möjlighet att förtäta i stadsmiljöer.  Förtätning av stadsmiljöer är positivt ur såväl resurs-, hälso-, miljö- som sociala aspekter, säger Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed