Content page
Wästbygg Gruppen etablerar sig i Norge | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wästbygg Gruppen etablerar sig i Norge

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, är en av Sveriges största byggare av logistikanläggningar. Efter att under tio års tid ha byggt och utvecklat stora logistikfastigheter i Sverige vänder man nu blickarna mot Norge och startar ett dotterbolag i Oslo.

– Vi ser en mycket intressant marknad i Norge för den typ av moderna och rationella logistikanläggningar som är Logistic Contractors specialområde. Genom att finnas på plats med en egen organisation kommer vi närmare de potentiella kunderna och visar att vi vill vara en långsiktig aktör på den norska logistikmarknaden, säger Jörgen Andersson, vice koncernchef i Wästbygg Gruppen.

Arbete med att rekrytera nyckelpersoner till kontoret i Oslo är igång och verksamheten kommer att starta under våren.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed