Content page
Skolverket utvärderar program som motverkar våld mot flickor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skolverket utvärderar program som motverkar våld mot flickor

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av programmet Mentors in Violence Prevention som ska förebygga våld mot flickor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer också få stöd för ett nytt projekt för kunskapsspridning av jämställdhetsarbete mellan kommuner.


Pressmeddelande: Två nya steg mot ett mer jämställt samhälle

Socialdepartementet, 1 april 2015

MER stenafastigheter.se

Comments are closed