Content page
Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Idag fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari i år, är en form av diskriminering.


Pressmeddelande: Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Socialdepartementet, 1 april 2015

MER stenafastigheter.se

Comments are closed